Mobilindustrin, även känd som telekommunikationsindustrin, är den sektor av ekonomin som ansvarar för tillhandahållandet av mobila kommunikationstjänster. Detta inkluderar produktion, distribution och försäljning av mobiltelefoner, smartphones, surfplattor och andra mobila enheter, samt tillhandahållande av mobila kommunikationstjänster såsom röst- och datatjänster. Mobilindustrin är en snabbt utvecklande och mycket konkurrenskraftig bransch, driven av framsteg inom teknik som utvecklingen av 5G-nätverk och Internet of Things (IoT). Branschen domineras av ett litet antal stora företag, som Samsung, Apple, Huawei och ZTE, som tillverkar majoriteten av mobiltelefoner och smartphones. Dessutom finns det ett antal mindre företag och lokala varumärken som också producerar mobila enheter. Mobilbranschen inkluderar också ett antal företag som tillhandahåller mobilkommunikationstjänster, såsom AT&T, Verizon och Vodafone. Dessa företag driver nätverk som tillhandahåller röst- och datatjänster till kunder, och de säljer även mobila enheter och mobilabonnemang. Mobilindustrin har påverkats av covid-19-pandemin, med många människor som arbetar hemifrån och använder mer mobil data för fjärrkommunikation och underhållning, det har ökat efterfrågan på mobila enheter och tjänster. Emellertid har pandemin också lett till en minskning av konsumenternas utgifter för icke-nödvändiga föremål, vilket har påverkat försäljningen av mobila enheter.

5G-nätverk

5G är den femte generationens mobilnät och det är en nyckelteknologi i mobilbranschen. Det lovar snabbare nedladdnings- och uppladdningshastigheter, lägre latens och ökad kapacitet jämfört med tidigare generationer av mobilnät. Fördelarna med 5G inkluderar:

Snabbare nedladdnings- och uppladdningshastigheter: 5G-nätverk kan ge nedladdningshastigheter på upp till 10 Gbps och uppladdningshastigheter på upp till 6 Gbps. Detta möjliggör snabbare streaming, spel och andra dataintensiva aktiviteter.

Låg latens: 5G-nätverk har betydligt lägre latens (den tid det tar för en enhet att skicka data och ta emot ett svar) jämfört med 4G-nätverk, detta är viktigt för applikationer som förstärkt verklighet och virtuell verklighet, såväl som för att möjliggöra ny industriell automation och kontrollsystem.

Ökad kapacitet: 5G-nätverk är designade för att stödja ett mycket högre antal enheter och anslutningar än 4G-nätverk, detta är viktigt för att stödja det enorma antalet IoT-enheter som kommer att anslutas inom en snar framtid.

Effektivare användning av spektrum: 5G-nätverk använder en rad olika frekvensband, inklusive sub-6GHz och millimetervågband, detta möjliggör effektivare användning av spektrum och möjliggör högre datahastigheter.

Mobilindustrin håller för närvarande på att rulla ut 5G-nätverk över hela världen, och 5G-aktiverade mobila enheter blir mer allmänt tillgängliga. Utbyggnaden av 5G-nätverk förväntas driva en betydande tillväxt inom mobilindustrin, med antalet anslutna enheter

Internet of things

Internet of Things (IoT) är ett snabbt växande teknikområde som involverar anslutning av vardagliga enheter och föremål till internet, vilket gör att de kan kommunicera och utbyta data. Mobilindustrin spelar en betydande roll i utvecklingen och implementeringen av IoT-teknik.

IoT-aktiverade enheter: Många IoT-enheter som smarta hushållsapparater, wearables och industriell utrustning är anslutna till mobila nätverk, vilket gör att de kan kommunicera och utbyta data med andra enheter och med molnet.

Mobilnätsoperatörer: Mobilnätsoperatörer (MNO) är väl positionerade för att erbjuda IoT-tjänster, de kan tillhandahålla mobilanslutning till IoT-enheter, såväl som datalagring, bearbetning och analystjänster.

Low-power wide-area networks (LPWAN): Dessa nätverk är speciellt designade för IoT-enheter, de använder en låg mängd ström och kan täcka stora ytor. MNO:er distribuerar dessa nätverk för att stödja IoT-enheter och applikationer.

IoT-specifika tjänster: MNO:er erbjuder också IoT-specifika tjänster som enhetshantering, säkerhet och dataanalys. Dessa tjänster kan hjälpa företag och organisationer att hantera och förstå de enorma mängder data som genereras av IoT-enheter.

5G-nätverk: 5G-nätverk är utformade för att stödja ett mycket större antal enheter och anslutningar än 4G-nätverk, vilket gör dem väl lämpade för IoT-applikationer. 5G-nätverk kommer att möjliggöra nya IoT-användningsfall som ultratillförlitlig kommunikation med låg latens (URLLC) och massiv maskinkommunikation (mMTC).

Mobilindustrin förväntas fortsätta att spela en betydande roll i utvecklingen och implementeringen av IoT-teknik i framtiden. Tillväxten av IoT förväntas driva på en betydande tillväxt inom mobilbranschen, med antalet uppkopplade enheter som ökar markant under de kommande åren.